Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Informatyka - karty przedmiotów

Studia stacjonarne

 

Moduł ogólny

Język angielski

Angielski zawodowy

Etyka działania

Wychowanie fizyczne

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy prawa

Podstawy ekonomii

Podstawy organizacji i zarządzania

 

Moduł matematyczny

Matematyka I

Matematyka II

Matematyka III

Metody probabilistyczne

 

Moduł fizyczno-elektroniczny

Fizyka I

Fizyka II

Układy cyfrowe

Podstawy elektrotechniki

 

Moduł informatyki ogólnej

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Podstawy informatyki

Grafika człowiek-komputer

Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Moduł inżynierii komputerowej i sieci

Architektura systemów komputerowych

Laboratorium architektury systemów komputerowych

Systemy wbudowane

Sieci bezprzewodowe

Sieci komputerowe

Laboratorium sieci komputerowych

 

Moduł programowania

Języki programowania

Laboratorium języków programowania

Podstawy programowania

Laboratorium podstaw programowania

Metodologia programowania

Algorytmy i złożoności

Inżynieria oprogramowania

Laboratorium inżynierii oprogramowania

 

Moduł systemów informatycznych

Systemy operacyjne I

Systemy operacyjne II

Bazy danych

Laboratorium bazy danych

Sztuczna inteligencja

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Informatyczne systemy decyzyjne

Przetwarzanie obrazów

Systemy wspomagania decyzji

Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji

Transmisja danych

Podstawy automatyki

Symulacje komputerowe

Czujniki pomiarowe i sensory

Teoria gier i gry decyzyjne

 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Technologie internetowe

Projektowanie serwisów WWW

Zarządzanie platformą e-learningową

Administrowanie sieciami komputerowymi

Projektowanie i infrastruktura sieci komputerowych

Programowanie równoległe i rozproszone

Systemy zarządzania treścią portali (CMS)

Aplikacje internetowe i mobilne

Zaawansowane aplikacje WWW

 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Informatyzacja organizacji

Zintegrowane systemy zarządzania I i II

Wdrażanie systemów ERP

Symulacje komputerowe

Wizualizacja i przetwarzanie danych

Rachunkowość komputerowa

Informatyczne narzędzia pracy grupowej

Handel elektroniczny

 

REALIZACJA PROJEKTU ZESPOŁOWEGO, SEMINARIUM

Zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie

Seminarium dyplomowe

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI i egzamin dyplomowy

Praktyki