Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Władze wydziału

DZIEKAN

kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

 

PRODZIEKAN DS. NAUKI

 

 kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW

 

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
I STUDENCKICH

 

kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER