Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wybory 2016 - Uchwały WKW

Uchwała Nr 1/2016 - Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Wyborczej WNiUO

Uchwała Nr 2/2016 - terminarz wyborczy, skład Kolegium Elektorów WNiUO

Uchwała Nr 3/2016 - ogłoszenie listy członków Kolegium Elektorów Akademii spośród samodzielnych pracowników nauki

Uchwała Nr 4/2016 - ogłoszenie listy członków Kolegium Elektorów WNiUO

Uchwała Nr 5/2016 - zamknięcie listy kandydatów na funkcję Dziekana WNiUO oraz jej ogłoszenie

Uchwała Nr 6/2016 - ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Dziekana WNiUO

Uchwała Nr 7/2016 - zamknięcie listy kandydatów na funkcję prodziekana WNiUO oraz jej ogłoszenie

Uchwała Nr 8/2016 - ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Prodziekanów WNiUO

Uchwała Nr 9/2016 - ogłoszenie wyników wyborów do Rady WNiUO

Uchwała Nr 10/2016 - ogłoszenie wyników wyborów do składu Senatu AMW spośród samodzielnych pracowników nauki

Uchwała Nr 11/2016 - ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady WNiUO