Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wybory 2016 - Komunikaty WKW

Komunikat Nr 1 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (1)

Komunikat Nr 2 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (2)

Komunikat Nr 3 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (3)

Komunikat Nr 4 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród samodzielnych pracowników nauki

Komunikat Nr 5 - informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 6 - informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Nr 7 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 8 - wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Nr 9 - informacja o spotkaniu przedwyborczym z kandydatem na funkcję Dziekana WNiUO

Komunikat Nr 10 - informacja o wyborach na funkcję Dziekana WNiUO

Komunikat Nr 11 - wyniki wyborów na funkcję Dziekana WNiUO

Komunikat Nr 12 - spotkanie przedwyborcze z kandydatami na funkcję prodziekana WNiUO

Komunikat Nr 13 - informacja o wyborach na funkcję prodziekana WNiUO

Komunikat Nr 14 - informacja o wyborach do Rady WNiUO oraz do składu Senatu AMW samodzielnych pracowników nauki

Komunikat Nr 15 - informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 16 - informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Nr 17 - skład Rady WNiUO na dzień 30.09.2016 r.

Komunikat Nr 18 - informacja o wyborach uzupełniających do Rady WNiUO sposród samodzielnych pracowników nauki

Komunikat Nr 19 - skład Rady WNiUO na dzień 15.12.2016 r.

Komunikat Nr 20 - informacja o wyborach uzupełniających do składu Senatu AMW spośród samodzielnych pracowników nauki