Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wybory 2016 - Wydziałowa Komisja Wyborcza

Rada Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Uchwałą Nr 18/15/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej, powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016 - 2020 w składzie:

1. dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. AMW
2. kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz Narloch
3. mgr inż. Tadeusz Piętka
4. Łukasz Kotwica
5. Irena Naglewicz

>>> Uchwała <<<