Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wszczęte przewody doktorskie

 

Doktorant

Temat przewodu doktorskiego

Promotor

NITNER
Henryk

Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej.

dr hab. inż.
Krzysztof Czaplewski,
prof. AMW

KOZACZKA
Sławomir

Badanie powierzchni oraz struktury dna Zatoki Gdańskiej metodami akustycznymi dla potrzeb hydrografii.

dr hab. inż.
Grażyna Grelowska,
prof. AMW

ŚWIERCZYŃSKI
Sławomir

Zastosowanie metod odpornej M-estymacji do wyznaczania położenia echa radarowego jednostki pływającej w systemach nadzoru ruchu statków

dr hab. inż.
Krzysztof Czaplewski,
prof. AMW

GRZĄDZIEL
Artur

Wpływ sektora kątowego promieniowania echosondy wielowiązkowej na dokładność sondażu

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

SKÓRA
Marcin

Optymalizacja planowania kampanii GNSS dla pomiarów dynamicznych obiektów liniowych

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

BODNAR
Tadeusz

Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego

kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW

BUSZMAN
Krystian

Metoda parametryzacji sygnałów badanych pól fizycznych dla potrzeb identyfikacji jednostek pływających

 kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk,
prof. AMW