Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Decyzje Dziekana

2017 ROK

Decyzja Nr 51/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu obron w roku akademickim 2016/2017

 

2016 ROK

Decyzja Nr 17/2016 w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia

Decyzja Nr 18/2016 w sprawie powołania komisji do opracowania zmiany efektów kształcenia, planu i programu studiów II st. na kierunku informatyka

Decyzja Nr 52/2016 w sprawie harmonogramu sesji i obron dla studentów cywilnych ostatnich semestrów studiów

Decyzja Nr 598/2016 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Decyzja Nr 617/2016 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

 

2015 ROK

Decyzja Nr 71/2015 w sprawie wytycznych dla autorów prac dyplomowych wykonywanych na WNiUO

Decyzja Nr 82/2015 w sprawie zmiany liczebności grup szkolnych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 134/2015 w sprawie odwołania decyzji nr 99/2015 z dnia 02.03.2015 r.

Decyzja Nr 246/2015 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

 

2014 ROK

Decyzja Nr 369/2014 w sprawie wyboru specjalności na kierunku informatyka przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia - grupa szkolna 125 NCI

Decyzja Nr 371/2014 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Decyzja Nr 427/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku nawigacja

Decyzja Nr 486/2014 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 486A/2014 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 487/2014 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

Decyzja Nr 583/2014 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych dla studentów przyjętych w trybie dodatkowej rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Decyzja Nr 584/2014 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

2013 ROK

Decyzja Nr 208/2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

Decyzja Nr 364/2013 w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2013/2014 w grupie szkolnej 115NCI

Decyzja Nr 365/2013 w sprawie wyboru wariantu studiów przez studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 121NC

Decyzja Nr 366/2013 w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 111NC

Decyzja Nr 367/2013 w sprawie ponownego wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia - grupa szkolna 101NC

Decyzja Nr 378/2013 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

Decyzja Nr 431/2013 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2013/2014

Decyzja Nr 432/2013 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

Decyzja Nr 516/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku informatyka

Decyzja Nr 518/2013 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

2012 ROK

Decyzja Nr 151/2012 w sprawie ustalenia "Zasad realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów WNiUO"

Decyzja Nr 172/2012 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2012/2013