Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych

Regulamin realizacji prac dyplomowych na WNiUO - wprowadzony Uchwałą Nr 27/15/16 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z dnia 27.04.2016 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 - deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 2a - podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej

Załącznik nr 2b - podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 - podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

Załącznik nr 4 - oświadczenie o prawach autorskich (do włączenia do pracy)

Załącznik nr 5, 6, 7, 8 - arkusze opinii / recenzji pracy dyplomowej

Załącznik nr 9 - szablon pracy dyplomowej