Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Regulamin praktyk studenckich

Regulamin praktyk studenckich - wprowadzony Uchwałą Nr 27/16/17 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z dnia 26.04.2017 r.

Regulamin

Algorytm realizacji praktyk

Załącznik nr 1 - porozumienie (praktyki rządowe)

Załącznik nr 2a / 2b - skierowanie na praktykę

Załącznik nr 3 - deklaracja przyjęcia na praktykę

Załącznik nr 4a / 4b / 4c - zaświadczenie o odbyciu praktyki

Załącznik nr 5b - sprawozdanie z praktyki (praktyki realizowane w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej)

Załącznik nr 6 - karta zaliczeń praktyki (praktyki studentów będących knżz)