Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Pisanie pracy dyplomowej

1. Wytyczne dla autorów prac dyplomowych - autor prof. A. Felski

2. Struktura pracy dyplomowej:

- szablon pracy dyplomowej (po pobraniu proszę zmienić rozszerzenie nazwy pliku na .dot),

wzór okładki pracy dyplomowej (dotyczy tylko studentów wojskowych),

streszczenie pracy dyplomowej (streszczenie należy umieścić na końcu pracy - po spisie literatury),

wzór zgody dyplomanta na udostępnianie pracy dyplomowej w BG AMW (dotyczy tylko studentów wojskowych).

 

Pozostałe dokumenty związane z wyborem tematu pracy dyplomowej, ewentualną zmianą tematu i/lub promotora oraz wyznaczaniem terminu egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce Do pobrania / Regulamin realizacji prac dyplomowych na WNiUO