Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Opłaty

KONTO BANKOWE

 

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

 


 

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 określona została w Zarządzeniu Nr 16/2016 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej z dnia 01.07.2016 r.