Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Konkurs

Konkurs dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

 

 

Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków ustanowił „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we współpracy z - Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni - Akademią Morską w Gdyni - Akademią Morską w Szczecinie. Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków morskich: 

1) Wydziału Mechanicznego; 

2) Wydziału Nawigacyjnego; 

3) Wydziału Elektrycznego

bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio Akademii, którzy ukończyli studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.

Regulamin konkursu

Więcej informacji na www.pzzs.pl