Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Lepszy start II

Rusza nowy projekt!!!

"Lepszy Start II" -  szkolenia warte kilka tysięcy są BEZPŁATNE, to Ty dostaniesz STYPENDIUM

Musisz poświecić jedynie swój czas i energię !!

 

Oferta dla absolwenta. Bezpłatne szkolenie zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej na:

- ratownika wodnego wraz z kursem nurka (PADI).

- sternika motorowodnego (PZMiNW).

- kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Do tego płatne praktyki przez 3 miesiące i zatrudnienie na min. 3 kolejne miesiące.

 

 

Zdobądź poszukiwany zawód na rynku pracy – podejmij wyzwanie! Zapłacimy za Twój czas nauki na kursie!

Warunki udziału:

• Wiek poniżej 30 lat.

• Status osoby biernej zawodowo, nie kształcącej się, nie szkolącej, nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie widniejącej w innych podobnych rejestrach/absolwenta.

• Dobra umiejętność pływania (np. karta pływacka).

• Brak przeciwskazań do wykonywania zawodu ratownika wodnego.

• Motywacja do szkolenia i pracy.

 

Rekrutacja w Akademickim Biurze Karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Kurs realizowany będzie w Gdyni a staż i pierwsze zatrudnienie w Trójmieście i jego okolicach.
Termin rekrutacji elektronicznej: 22 maj - 15 lipca 2017 r. 
Liczba miejsc ograniczona do 15 – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki na teście wstępnym z pływania na pływalni.

Więcej informacji na www.abk.amw.gdynia.pl zakładka aktualności.