Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Zarejestruj się w IMarEST!

Możliwość członkostwa naszych studentów w prestiżowym Instytucie o światowym zasięgu jest możliwa dzięki życzliwości Rektora-Komendanta AMW, który dokonał opłaty rocznej składki członkowskiej.  Członkostwo ważne jest do stycznia 2018 roku i skierowane jest do wszystkich studentów AMW, zarówno wojskowych i cywilnych, stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również zagranicznych. Przewidywane jest oczywiście przedłużenie  tego członkostwa, jednak jest ono uzależnione od aktywności naszych studentów na stronie IMarEST i wykorzystywania dostępnych tam zasobów i informacji na potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego (publikacje przydatne do realizacji prac dyplomowych, informacje o światowym zasięgu z branży okrętowej, transmisje z ważniejszych wydarzeń z branży okrętowej, dostępność do ogłoszeń o pracy, e-kursy, e-szkolenia i wiele, wiele innych korzyści).

Mając na względzie powyższe, serdecznie zapraszamy naszych studentów do członkostwa w IMarEST i w pełni wykorzystywania dedykowanych Państwu możliwości.

Link do dedykowanej strony internetowej przeznaczonej do rejestracji naszych studentów jako członków IMarEST:
https://www.imarest.org/signupamw

W załączeniu instrukcja przeprowadzenia rejestracji oraz podstawowe informacje dotyczące członkostwa w IMarEST i płynących z tego tytułu korzyściach dla studentów AMW.
Więcej informacji na temat IMarEST znajduje się na stronie internetowej https://www.imarest.org