Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia


 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

d.nike@amw.gdynia.pl

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Konkurs - kompetencje

KONKURS nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Wydział WNIUO w porozumieniu z WME uczestniczył w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 i uzyskał dofinansowanie z „Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika.

Wsparcie będzie udzielane w 4 obszarach:

- wsparcie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji inżynierskiej, prezentacji biznesowej, partnerskiego zarządzania i zarządzania projektami,

- wsparcie umiejętności komunikacji w języku angielskim ukierunkowane na wprowadzenie do specjalistycznego słownictwa i przygotowanie do samodzielnej lektury oryginalnych, angielskojęzycznych publikacji technicznych,

- wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych – szkolenia zewnętrzne certyfikowane w zakresie języków programowania, obsługi baz danych, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami, testowania oprogramowania, obsługi i programowania systemu Proficy Historian oraz programowania robotów,

- wsparcie w zakresie bezpośredniej współpracy z przyszłymi pracodawcami- realizacja poprzez projekt grupowy, którego celem będzie rozwiązanie rzeczywistego zadania w porozumieniu ze współpracującymi przedsiębiorstwami.

Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2016 do 31 stycznia 2019. Zakłada realizację 3 cykli szkoleniowych w ciągu trzech najbliższych lat. Beneficjentami programu będą wybrani studenci aktualnie pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów. W każdym cyklu udział weźmie 36 studentów. Uczestnictwo w projekcie pozwoli zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Szczegółowe informacje pojawią na stronie wydziałów i portalach społecznościowych.


Dodatkowych informacji udzielają:

WNIUO: dr inż. Patrycja Trojczak-Golonka,

WME: dr inż. Józef Małecki


Projekt uzyskał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.