Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Zarządzenia i opłaty

KONTO BANKOWE

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A. O/GDYNIA

 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

____________________________________________

INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW !

 

Studenci przed obroną powinni złożyć w dziekanacie:

  1. Indeks 
  2. Potwierdzenie zapłaty 60,- zł (kasa lub przelew)
  3. Zdjęcia do dyplomu (4 szt. o wymiarach 4,5 na 6,5)
  4. Książeczka praktyk 
  5. Odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 40, - zł

 

Studenci przed obroną powinni złożyć w instytucie:

 

  1. Pracę dyplomową - egzemplarz archiwalny (miękkie okładki, kopia dwustronna) + wersja elektroniczna na płycie CD

 

 

Po obronie, aby otrzymać dyplom, należy dodatkowo złożyć w dziekanacie:

  1. Kartę obiegową (druki w dziekanacie),

 

_________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

NR. 27 Z DNIA 21 CZERWCA 2013R.

 

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2013/2014

 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

 

 Kierunek:  Opłata ratalna  opłata semestralna  opłata roczna
 nawigacja- wszystkie specjalności - studia I i II stopnia  1.050,00zł  2.050,00 zł  4.040,00 zł
  informatyka- wszystkie specjalności - studia I i II stopnia 1.050,00 zł   2.050,00 zł  4.040,00 zł

 

 

 

Kierunek: opłata za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS opłata za powtarzanie określonych zajęć opłata za prowadzenie zajęć w języku obcym opłata za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów
 nawigacja- wszystkie specjalności - studia I i II stopnia 13,00 zł/h 13,00 zł/h 26,00 zł/h 13,00 zł/h
informatyka- wszystkie specjalności - studia I i II stopnia 13,00 zł/h 13,00 zł/h 26,00 zł/h 13,00 zł/h

 

1) Za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów zgodnie 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201, poz 1188):

__________________________________________________________

a) legitymacji studenckiej                                                                               5,00zł

__________________________________________________________

b) duplikatu legitymacji studenckiej                                                             7,50zł

__________________________________________________________

c) elektronicznej: legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej               17,00 zł

__________________________________________________________

d) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej                                25,50 zł

__________________________________________________________

e) Indeksu                                                                                                          4,00zł

___________________________________________________________

f) duplikatu indeksu                                                                                        6,00 zł

__________________________________________________________

g) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami                    60,00 zł

__________________________________________________________

h) duplikatu dyplomu ukończenia studiów                                               90,00 zł

__________________________________________________________

i) świadectwa stwierdzającego ukończenia studiów

podyplomowych, kursów, itp.                                                                       30,00 zł

___________________________________________________________

j) duplikatu świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów

podyplomowych, kursów itp.                                                                         45,00 zł

___________________________________________________________

k) odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy  40,00 zł

___________________________________________________________

l) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego

z zagranicą                                                                                                        19,00 zł

___________________________________________________________

 

2) za pozostałe dokumenty:

___________________________________________________________

a) wydanie drugiej i kolejnej karty zbliżeniowej (elektroniczna:

przepustka, karta biblioteczna, karta żywnościowa itp.)                        100,00 zł

___________________________________________________________

b) odpis indeksu                                                                                           200,00 zł

___________________________________________________________

c) nostryfikacja dyplomu                                                                              300,00 zł

___________________________________________________________