Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Aktualności dla studentów

wtorek, 13, czerwiec 2017 10:15

Uwaga

Przypominamy – egzamin z Baz danych dla grupy 155NCI oraz poprawkowiczów –środa 14.06.2017, g.10.00, sala 18/353.

Poprawa z BD: 22.06.2017, godz. 10.00, sala 18/353.

Poprawa z Sieci bezprzewodowych dla 155NCI przeniesiona z 16.06.2017 na 22.06.2017, na godz. 12.00, sala 18/353.

wtorek, 06, czerwiec 2017 10:35

SESJA EGZAMINACYJNA

161 NC - 19.06 - 09.00 - 11.00 - Audytorium B - Matematyka

161 NC - 21.06 - 09.00 - 11.00 - Audytorium B - Matematyka

161 NC - 22.06 - 08.00 - 09.40 - sala 117/10 - II poprawa kolokwium z Nawigacji

161 NC - 23.06 - 09.00 - 11.00 - sala 117/10 - Nawigacja Egzamin

151 NC - 22.06 - 09.50 - 11.25 p. Ćwiklik

151 NC - 16.06 - 8.30 - sala 111/10 - Ratownictwo morskie

151 NC - 21.06 - 10.40 - 12.20 - sala 117/10 - II poprawa kolokwium z Astronawigacji

141 NC - 20.06 - 09.00 - Audytorium B

131 NC - 28.06 - 08.55 - 10.40 - sala 119/10 - p. Kopacz

131 NC/141 NC - 19.06 - 08.55 - 10.40 - sala 111/10 - p. Morgaś

165 NCI - 22.06 - 11.35 - 13.00 - Audytorium B - Algorytmy i złożoności

piątek, 24, luty 2017 13:58

zajęcia teoretyczne z W-F

Teoretyczne zaliczanie zasad rekreacji i kultury fizycznej w ramach przedmiotu Wychowanie fizyczne odbywać się będzie w poniedziałki o godzinie 08.00 począwszy od 06.03.2017 r. w sali wykładowej hali sportowej AMW.

poniedziałek, 17, listopad 2014 21:41

UCZELNIA XP

Logowanie do Wirtualnej Uczelni odbywa się poprzez podanie swojego numeru albumu, a jako hasło należy podać swoją datę urodzenia oddzieloną kreskami, np. 06-09-1995