Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Kursy STCW

Kursy STCW dla studentów AMW

ZESTAWIENIE KURSÓW DLA GRUPY SZKOLNEJ 131 NC w r.a. 2015/2016


WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MORSKICH AMW
 

NOWE WYMAGANIA KONWENCJI STCW
 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 937) każdy członek załogi zobowiązany jest posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Certificate of Proficiency In Security Awareness), natomiast członek załogi wyznaczony do wykonywania zadań z zakresu ochrony powinien posiadać świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony (Certificate of Proficiency for seafarers with designated security duties), które można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.
Mając na uwadze, że szkolenia te nie są ujęte w programie studiów, Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej oferuje powyższe przeszkolenia dla studentów AMW w atrakcyjnej cenie po 95,00 zł, za każde przeszkolenie. Przeszkolenia organizowane są po uprzednim zgłoszeniu w Ośrodku co drugi piątek w ciągu jednego dnia szkoleniowego dla grup liczących minimum 15 osób.
Chętni powinni zgłaszać się do Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej, tel. 58 626-27-16, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wspomniane powyżej rozporządzenie nakłada na ubiegających się o dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej obowiązek posiadania, oprócz świadectw ujętych w programie kształcenia, świadectwo nautycznego dowodzenia statkiem (Certificate of Training in Bridge Resource Management), a dla ubiegających się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej świadectwa dowodzenia siłownią okrętową (Certificate of Training In Engine Room Resource Management).


Rozporządzenie wprowadza również zalecenie posiadania, na statkach wyposażonych w ECDIS, przez kapitana i oficerów działu pokładowego świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS (Certificate of Training In the Operational Use Electronic Chart Display and Information Systems).


Aktualnie Ośrodek Szkoleniowy oferuje przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS oraz w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem.
 

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA ŚWIADECTWA RATOWNIKA
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończyć odpowiednie szkolenie.
W związku z tym, że do odbycia szkolenia nie jest wymagana praktyka pływania, również studenci, którzy nie mają wypływanych wymaganych 6 miesięcy, mogą przystąpić do szkolenia.
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem świadectwa ratownika muszą udokumentować posiadane uprawnienia, tzn. udostępnić do skserowania książeczkę żeglarską (albo dostarczyć wyciąg pływania potwierdzony przez Urząd Morski w Gdyni), zawierającą wpisy z praktyki morskiej oraz przedstawić do wglądu aktualne świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych. Należy również dokonać wpłatę za wydanie świadectwa w Ośrodku Szkoleniowym AMW.
Studenci, którzy nie posiadają wymaganej praktyki pływania, a chcą uzyskać świadectwo ratownika, zgłaszają to w Ośrodku Szkoleniowym i dokonują wpłatę za wydanie świadectwa. Po uzupełnieniu brakujących miesięcy praktyki, zgłaszają się z książeczką żeglarską w Urzędzie Morskim w Gdyni i odbierają tam świadectwo.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem świadectwa ratownika zobowiązane są dostarczyć do OS AMW jedno zdjęcie o wymiarach 43x33mm najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.