Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (58) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Regulamin i inne dokumenty

 - regulamin realizacji prac dyplomowych
 - szablon pracy dyplomowej (po pobraniu proszę zmienić rozszerzenie nazwy pliku na      
   dot)

 - wzór okładki pracy inżynierskiej  (dotyczy tylko studentów wojskowych)
 - wzór okładki pracy magisterskiej (dotyczy tylko studentów wojskowych)
 - streszczenie pracy dyplomowej ( streszczenie należy umieścić na końcu pracy- po spisie
   literatury
 - wzór zgody dyplomanta na udostępnianie pracy dyplomowej w BG AMW (dotyczy tylko
   studentów wojskowych)

 - suplement podanie o wystawienie odpisu jezyk obcy
 - deklaracja wyboru kierownika pracy dyplomowej

UWAGA !!!

Studenci podchodzący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do dostarczenia Książki Praktyk Morskich do Dziekanatu najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną.
W przeciwnym razie przystąpienie do egzaminu dyplomowego będzie niemożliwe.